De gedachte achter 'Het thuis van'

Het Thuis van Business Analisten

Dat is wat we willen zijn. Een plek waar collega’s zich gewaardeerd en veilig voelen, kunnen ontwikkelen, leren, elkaar kunnen helpen en samen plezier kunnen hebben. Waar we op zoek gaan naar de ja, waar we vertrouwen hebben in elkaar en waar we samen ondernemen.

Een bedrijf op basis van ons mensbeeld en waar we zelf graag zouden willen werken. Alle ruimte voor het denkvermogen en de creativiteit van collega’s maakt een bedrijf succesvol. Het succes van een bedrijf is recht evenredig met het welbevinden van je collega’s. Dat klinkt soft, maar dat is het volstrekt niet. Heb de kracht en het vertrouwen om deze ruimte te geven en je bent in staat om met z’n allen de richting en inrichting van een bedrijf en kwaliteiten van collega’s te verbinden aan waar je je klant verder mee helpt.

HEB DE KRACHT EN HET VERTROUWEN OM COLLEGA'S DE RUIMTE TE GEVEN

Bij Entrador hebben we daarnaast gekozen voor het ambacht Business Analyse. Vroeger heette dat anders en over een tijdje krijgt deze professie weer een andere naam. Nu leggen Business Analisten aan developers uit wat de wensen van “de Business” zijn zodat de gewenste functionaliteit bereikt wordt. Achtergrond kan bijvoorbeeld het benutten van een marktkans of voldoen aan wettelijke verplichtingen zijn. De afstand tussen “Business” en “IT” verdwijnt echter razendsnel. Zo zijn bij banken “Business” en “IT” al vrijwel volledig versmolten. Wat blijft, en belangrijker wordt, is de behoefte aan professionals die eigenwijs, communicatief, politiek en analytisch sterk zijn.

Ondernemerschap

Het Thuis van Business Analisten dus. Hoe zijn we hier gekomen?

In 2010 besloot ik bij Atos Origin op te zeggen. De stap van een mooi kantoor, goede baan en alles wat daarbij hoort naar een kantoor bestaand uit 1 kamertje en wat gezamenlijke voorzieningen in Nieuwegein. De reacties waren positief, hoewel men mij ook voor gek verklaarde om op mijn 49ste met 2 kinderen op de middelbare school voor mezelf te beginnen. Mijn reactie was heel simpel: Ik denk dat ik maar 1 keer leef, en daar wil ik het mooiste van maken. Het was tijd om mijn droom achterna te gaan.

Het ondernemen heeft altijd in mij gezeten, maar pas na meermaals advies van ‘coach’ Chris Bartels, zette ik samen met Bastiaan Schimmel en Harold Poort deze stap. Met zijn drieën vullen we elkaar aan, waar Harold en Bastiaan zeer bedreven zijn in de ‘back-office kant’, voel ik me thuis in de rol van ‘verbinder en business developer’. Ervaren ondernemer René Elling sloot zich als 5e aandeelhouder, naast Chris Bartels, bij ons aan.

Daar zat ik dan, alleen op het kantoortje in Nieuwegein. Nog zonder mijn zakenpartners Bastiaan en Harold. Zoeken naar een project voor mijzelf en tegelijkertijd de start van onze eerste collega’s voorbereiden. Door zelf de eerste 15 maanden ingehuurd te zijn bij Symbision en daarna 14 maanden bij 4DMS konden we het ons in 2013 ‘net’ veroorloven om zonder eigen inzet verder te bouwen aan Entrador. In 2014 telden we 20 collega’s en stroomde Harold in. Begin 2011 had Bastiaan al de overstap gemaakt, dat konden we bekostigen doordat Bastiaan de digitale communicatiestrategie voor klanten ontwikkelde.

Van 2014 tot 2018 hebben we verder gebouwd aan het bedrijf dat we voor ogen hadden. Met originele, vernieuwende en ondernemende arbeidsvoorwaarden. Met veel gezamenlijke opleidingen en socials (waaronder ons jaarlijkse ski-uitje naar Flachau). En ondertussen altijd op zoek naar de ‘ja’. Denk daarbij aan bijzondere vakantiedagen regelingen en het faciliteren van unieke vervoersmiddelen. (ook als dat mogelijk een oldtimer betreft..)

Na enige jaren stabiele groei wilden we in 2018 de volgende stap zetten. Aangezien we al langer interesse hadden in het data domein besloten we daarin te starten. Echter niet ten koste van de energie die we in Entrador kunnen steken. Ik raakte in gesprek met Hockeyclub Houten medebestuurslid René Kuster. René wilde graag gaan ondernemen. Gedurende ’n half jaar hebben René, Bastiaan, Harold en ik elkaar beter leren kennen en ideeën ontwikkeld over ons databedrijf. December 2018 zijn we begonnen en na een voorzichtiger 2020 groeien we nu snel met Datamo, “Het thuis van Data-specialisten”. Dezelfde ideeën, ander domein...

IK DENK DAT IK MAAR 1 KEER LEEF, EN DAAR WIL IK HET MOOISTE VAN MAKEN

En we bouwen verder...

Afgelopen maanden hebben we samen bij Rhijnauwen veel “afstandelijk gewandeld” en nagedacht over de komende jaren. En we zijn het er allemaal over eens, na “Het Thuis van Business Analisten” en “Het Thuis van Data Specialisten” starten we zonder twijfel een volgend “Thuis van”. Zakendoen gaat over mensen die samen willen bouwen. Elke dag weer. Welk “Thuis van” volgt hangt dan ook nauw samen met wie we tegenkomen...

 

Door Gerrie van Wanrooij

 

 

 


Copyright 2019 © Datamo B.V. - Algemene Voorwaarden